Czym jest edukacja domowa?


W Polsce możemy podjąć się nauki własnych dzieci od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej. Dzieci edukowane domowo formalnie są zapisane do szkoły, realizują podstawę programową i szkolny program nauczania oraz zobowiązane są raz w roku przystąpić do egzaminów. Tak jak inni uczniowie, otrzymują świadectwa i promocje do kolejnych klas.

Kwalifikacje i wykształcenie rodziców

Rodzice edukujący domowo nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji, a ich wykształcenie jest mało istotne. Niejednokrotnie rodzice wspierają siebie nawzajem, organizując wspólnie zajęcia, dzieląc się swoją wiedzą z innymi dziećmi edukowanymi domowo.

Co w ED jest najważniejsze?

Jednak zdobywanie wiedzy nie jest priorytetem edukacji domowej. Obecnie dostęp do wiedzy jest wręcz nieograniczony. Edukacja domowa jest czymś więcej niż tylko edukacją, jest wychowaniem domowym. Jej cel, to ukształtowanie wolnego człowieka i świadomego obywatela, który będzie umiał być samodzielny i będzie potrafił radzić sobie z przeciwnościami. Do tego potrzebny jest dom rodzinny i poczucie bezpieczeństwa oraz pełna akceptacja ze strony rodziców. Tego nie zapewnią nawet najlepsza szkoła, ani najlepsi nauczyciele.

Czy można chcieć się uczyć?

Dzieci edukowane domowo uczą się chętnie, są samodzielne i nie poszykują gotowych rozwiązań od osób dorosłych, zadają pytania, a zdobyta wiedza jest zachętą do kolejnych poszukiwań. Co ciekawe, dzieci, które doświadczyły edukacji domowej, nie chcą chodzić do szkoły. Argumentują swoją niechęć do placówki tym, że w szkole tracą czas. Z drugiej strony, dzieci, które doświadczyły szkoły nie chcą się uczyć w domu. Wolą „pokombinować” i przebrnąć przez lekcje, niż zdobywać rzetelną wiedzę.

Czy możliwe jest uspołecznienie poza szkołą?

Socjalizacja w ED odbywa się naturalnie, poprzez obcowanie z rodzicami, rodzeństwem, sąsiadami, koleżeństwem. I okazuje się, że szkoła wcale do socjalizacji nie jest niezbędna, a nawet ją wypacza. Należy pamiętać, że do XIX wieku szkół powszechnych nie było, a mimo to ludzie podlegali procesowi socjalizacji.

 

 

Photo credit: demandaj / Foter / CC BY-NC-ND